Știri de ultimă oră: Legislația UE privind criptomoneda “MiCA” – Ce trebuie să știe posesorii de criptomonede

**Știri de ultimă oră: Legislația UE privind criptomoneda “MiCA” – Ce trebuie să știe posesorii de criptomonede**

În 2022, Uniunea Europeană a finalizat una dintre cele mai mari piese de legislație privind reglementarea criptomonedei, cunoscută sub numele de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Această legislație este așteptată să fie supusă votului formal al Parlamentului UE și să fie publicată în prima jumătate a anului 2023. Este de așteptat ca prevederile sale să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului 2024.

MiCA este menită să înlocuiască cadrul național de reglementare curent în ceea ce privește activele cripto, introducând reguli specifice pentru stablecoin-uri și stabilind condițiile de autorizare și funcționare pentru furnizorii de servicii de active cripto. De asemenea, vizează prevenirea abuzurilor de către cei în poziții dominante pe piața cripto-activelor, precum și definirea rolurilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autorității Bancare Europene.

MiCA stabilește cerințe uniforme care reglementează ofertele și introducerea pe piață a majorității activelor cripto. Sub MiCA, furnizorii de servicii de active cripto (CASP) din UE vor trebui să îndeplinească cerințe extinse de conformitate, care vor îmbunătăți transparența și vor minimiza potențialul de contagionare a pieței și riscurile pentru utilizatori.

Pe lângă acestea, emitentii de stablecoin vor trebui să se conformeze unor cerințe stricte de rezervă și de dezvăluire pentru a asigura protecția posesorilor de tokenuri împotriva retragerilor masive de fonduri. Se așteaptă ca în 2023 un număr tot mai mare de CASP să solicite înregistrarea în Europa pentru a beneficia de unul dintre avantajele MiCA, care permite entităților înregistrate într-un stat membru UE să-și “pășunească” serviciile în toată Europa, fără a fi nevoie să obțină aprobarea de la reglementatorii tuturor celor douăzeci și șapte de state membre.

MiCA oferă o definiție clară a activelor cripto, pe care le definește ca o “reprezentare digitală a valorii sau a drepturilor, care poate fi transferată și stocată electronic, folosind un registru distribuit sau o tehnologie similară, cum ar fi Blockchain”.

MiCA își propune să creeze un cadru dedicat și armonizat la nivelul Uniunii, oferind reguli specifice pentru criptomonede și activități și servicii conexe și clarificând cadrul juridic aplicabil. În plus, cadrul armonizat al MiCA reglementează serviciile legate de criptomonede care nu sunt încă acoperite de legislația UE. Această armonizare sprijină inovația și concurența echitabilă, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și integritate a pieței în piețele de criptomonede.

Furnizorii de servicii de criptomonede și posesorii de active cripto ar trebui să fie conștienți de aceste evoluții și să se pregătească pentru implementarea acestora. Este recomandat să fie revizuite practicile actuale și să fie solicitate sfaturi legale pentru a înțelege pe deplin impactul acestor schimbări asupra activităților lor.

*Nota: Informațiile prezentate aici se bazează pe datele disponibile până în iunie 2023. Pentru cele mai recente actualizări, vă rugăm să consultați sursele oficiale ale UE.*